Pagājputni

pagājputni ir dvēseles stāvoklis
vai varbūt drīzāk dvēseles dzīvoklis
sēž manā istabā uz dīvāna trīs dzērvju kāši
tūlīt tūlīt aizlidos
vēl mirkli pacietības